English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Асистенти

Др Јелена Радојичић

Звање: асистент
Катедра: Катедра за националну економију и финансије
Кабинет: V 9
Консултације: понедељак 11:00-13:00
е-маил: jelena.radojicic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528-692
Предмети: ОАС - 4437 Банкарски менаџмент
ОАС - 4440 Финансијска тржишта
ОАС - 4414 Финансијски систем и финансијске институције
Биографија: Cirriculum vitae

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC