English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Дина Живковић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу, браниће други докторански колоквијум, дана 22.05.2024. године (среда) у Сали за седнице са почетком у 12,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Значај стратегије сервитизације за конкурентност производних предузећа“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Данијела Стошић Панић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Александра Анђелковић ванредни професор Економског факултета у Нишу.

Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

16.05.2024.Служба за докторске студије

Вања Вукојевић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 24.04.2024. године (среда) у Сали Институа са почетком у 14,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „ Значај иновација процеса производње за раст и развој малих и средњих предузећа у Републици Србији“ пред менторском комисијом у саставу:

1. др Маја Ивановић Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. др Сузана Стефановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

19.04.2024.Служба за докторске студије

Јеленa Станковић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 22.04.2024. године (понедељак) у Сали институа са почетком у 14,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: ,Ангажовање потрошача у заједницама брендова као средство управљања лојалношћу" пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Сузана Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Горан Миловановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

17.04.2024.Служба за докторске студије

Адријана Јевтић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 15.04.2024. године (понедељак) у Сали за институа са почетком у 14,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: ,,Утицај естетских и функционалних карактеристика производа на одлуку потрошача о куповини “ пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Сузана Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Горан Миловановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

11.04.2024.Служба за докторске студије

Биљана Бркић Стојановић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 15.03.2024. године (петак) у Сали Института са почетком у 14,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Значај примене метода међузависности у анализи индикатора квалитета образовања“ одржааће Биљана Бркић Стојановић пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Весна Јанковић Милић, редовни професор Економског факултета у Нишу.
2. Др Јелена Ј Станковић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

12.03.2024.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације