English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Мелиса Бејтовић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 17.01.2022. године (понедељак) у Сали за седнице са почетком у 12,00 сати.
Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Обезбеђење процесне изврсности ланца снабдевања применом циркуларног пословног модела“ пред менторском комисијом у саставу:
1. Др Александра Анђелковић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Горан Милановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.
Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

СЛУЖБА ЗА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ

11.01.2022.Служба за докторске студије

Александар Савић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 25.01.2022. године (уторак) у Сали за седнице са почетком у 12,00 сати.Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај извештавања о нефинансијским перформансама у извештају о одрживом развоју на профитабилност компанија енергетског сектора у Европи и Републици Србији“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Љиљана Бонић, редовни професор Економског факултета у Нишу;

2. Дејан Спасић, редовни професор Економског факултета у Нишу.Докторантском колоквијуму могу присуствовати сви студенти докторских студија.

11.01.2022.Служба за докторске студије

Тамара Станковић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 21.12.2021. године (уторак) у Сали за институа са почетком у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „ЦИРКУЛАРНА ТРАНЗИЦИЈА ПОСЛОВНОГ МОДЕЛА ЛАНЦА СНАБДЕВАЊА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ КОНЦЕПТА ИНДУСТРИЈЕ 4.0“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Александра Анђелковић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Горан Милановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

10.12.2021.Служба за докторске студије

Едиса Дрековић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторански колоквијум, дана 13.12.2021. године (понедељак) у Сали за институа са почетком у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Активности управљања људским ресурсима и еколошки захтеви као елементи новог концепта управљања квалитетом“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Марија Радосављевић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Биљана Ђорђевић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

07.12.2021.Служба за докторске студије

Други докторантски колоквијум студента докторских студија Милице Младеновић, биће одржан у суботу 30.10.2021. године у Сали института са почетком у 11.00 часова.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Усклађеност посла и приватног живота као детерминанта продуктивности менаџера и предузећа у Републици Србији “ одржаће Милица Младеновић , пред менторском комисијом у саставу;

1) Проф. др Бојан Крстић редовни професор на Економском факултету у Нишу, ментор;
2) Проф. др Весна Стојановић-Алексић, редовни професор на Економском факултету у Крагујевцу, члан.

22.10.2021.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације