English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране докторантских колоквијума

Докторантским колоквијумима могу присуствовати сви студенти докторских студија.

Други докторантски колоквијум студента докторских академских студија Милоша Илића, биће одржан дана 11.05.2023. године (четвртак) у Сали института са почетком у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Одговорно награђивање топ менаџера у кризним ситуацијама са освртом на пандемију Ковид 19“ одржаће Милош Илић пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Маја Ивановић-Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Сузана Стефановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

28.04.2023.Служба за докторске студије

Андриј Тодоровић студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 13.01.2022. год. (петак) у Сали институа са почетком у 10,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Анализа детерминанти каматне марже банака“ и одреди менторска комисија за докторантске колоквијуме. “ пред менторском комисијом у саставу:

1. Мирјана Јемовић, ванредни професор Економског факултета у Нишу;
2. Срђан Маринковић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

22.12.2022.Служба за докторске студије

Ђурђијана Илић Кодерма, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће други докторандски колоквијум, дана 21.12.2022. године (среда) у Сали број 6. са почетком у 10,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Утицај пандемије вируса ковид 19 на однос задовољства послом и организационе посвећености наставника средњих школа у Републици Србији"“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Биљана Ђорђевић, редовни професор Економског факултета у Нишу,
2. Др Ивана Симић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

13.12.2022.Служба за докторске студије

Милош Илић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 10.11.2022. године (четвртак) у Сали за седнице са почетком у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације:
„Одговорно награђивање топ менаџера у кризним ситуацијама са освртом на пандемију Ковид 19 “ пред менторском комисијом у саставу:

1. Маја Ивановић-Ђукић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Сузана Стефановић, редовни професор Економског факултета у Нишу.

04.11.2022.Служба за докторске студије

Александра Алексић, студент докторских академских студија Економског факултета у Нишу браниће први докторански колоквијум, дана 17.10.2022. године (понедељак) у Сали за институа са почетком у 11,00 сати.

Презентацију истраживања на потенцијалну тему докторске дисертације: „Изазови имплементације lean приступа у управљању ограничењима у производном окружењу“ пред менторском комисијом у саставу:

1. Др Марија Радосављевић, редовни професор Економског факултета у Нишу;
2. Др Данијела Стошић Панић, ванредни професор Економског факултета у Нишу.

10.10.2022.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације