English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Корпоративна друштвена одговорност у Индустрији 4.0

Корпоративна друштвена одговорност у Индустрији 4.0

Употреба технологија које су покретачи Четврте индустријске револуције доводи до бројних промена у пословању предузећа, као што су: повећање продуктивности рада услед аутоматизације пословних процеса, замена радне снаге роботима, нестајање многих традиционалних занимања, појава нових занимања, рад на даљину и сл. Ове промене носе бројне изазове за менаџере савремених компанија као што су решавање проблема вишка запослених услед смањења потребе за радном снагом, преквалификација радника у правцу развоја нових знања и вештина, организовање рада на даљину, стварање мобилних канцеларија итд. Ови изазови постављају нове захтеве друштва пред менаџере предузећа. Од њих се очекује да предузећима управљају на начин који ће омогућити одговорно суочавање са наведеним изазовима и ублажавање социјалних последица дигиталне трансформације. Узимајући у обзир овај изазов, пројектни тим треба да одговори на следеће идентификоване потребе: освежавање универзитетских студијских програма у области менаџмента најновијим концептима везаним за друштвено одговорно пословање, иновирање наведених програма укључивањем знања везаних за технологије које обухвата Индустрија 4.0 и повезивање са сродним студијским програмима на основним и вишим нивоима студија. Општи циљ пројекта је креирање програма едукације за студенте економских специјалности на високошколским установама о импликацијама Индустрије 4.0 на друштвену одговоност предузећа. Програм ће бити фокусиран на побољшање интердисциплинарних веза, ради бољег разумевања карактеристика Индустрије 4.0 и попуњавања празнина у припреми студената везаних за кључне области које она обухвата.

 

Пројекат има следеће подциљеве:

  • Идентификовање недостатака у програмима везаним за друштвену одговорност предузећа у ери дигиталне трансформације и развоја Индустрије 4.0;
  • Избор материјала за обуку, педагошких приступа и помоћних алата;
  • Израда програма едукације;
  • Припрема приручника за извођење наставе.

 

Учесници пројекта су:

  • A. Tsenov Academy of Economics - Бугарска;
  • National Federation of Employers of Disabled People- Бугарска;
  • Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities - СР Немачка;
  • Fundacion Universitaria San Antonio - Шпанија;
  • Универзитет у Нишу - Србија.

 

Више о Пројекту на: https://csr-project.eu

Упис

Студентске организације