English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Обавештења о одбранама докторских дисертација

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 12.06.2023. године (понедељак) са почетком у 14.00 сати, у Сали за седнице, кандидат Амер Растић, бранити докторску дисертацију под називом „Утицај нематеријалне активе на пословно-финансијске перформансе предузећа“

01.06.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 06.06.2023. године (уторак) са почетком у 12.00 сати, на овом факултету, кандидат Милица Младеновић, бранити докторску дисертацију под називом „Усклађеност посла и приватног живота као детерминанта продуктивности менаџера и предузећа у Републици Србији“

29.05.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 21.04.2023. године (петак) са почетком у 12.00 сати, кандидата Иване Д. Марјановић, бранити докторску дисертацију под називом под називом „Вишекритеријумски приступ креирању композитних индекса пословне успешности банака у Републици Србији“

12.04.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 22.03.2023. године (среда) са почетком у 12.00 сати, на овом факултету, кандидат Иванa Н. Илић, бранити докторску дисертацију под називом „Eфекти интегрисања еколошких мера у Заједничку пољопривредну политику Европске уније “

14.03.2023.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 03.03.2022. године (четвртак) са почетком у 11.30 сати, кандидата Јелена Р. Раичевић, бранити докторску дисертацију под називом под називом „Рачуноводствене политике у функцији креирања финансијског положаја и успешности пословања предузећа “

14.02.2022.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 27.12.2021. године (понедељак) са почетком у 13.00 сати, кандидата Љиљане Лешевић бранити докторску дисертацију под називом под називом „Валоризација туристичког и демографског потенцијала у функцији развоја привреде Југозападне Србије, у Сали за седнице Економског факултета.

17.12.2021.Служба за докторске студије

Декан Економског факултета у Нишу oбавештава јавност да ће дана 14.10.2021. године (четвртак) са почетком у 12.00 сати, кандидат Марија Никодијевић бранити докторску дисертацију под називом „Систем буџетирања предузећа у новом пословном окружењу “, у Сали за седнице Економског факултета.

05.10.2021.Служба за докторске студије

Упис

Студентске организације