English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

26.11.2018. године у 14.00 часова, у сали за седнице, кандидат Срђан Илић браниће мастер рад под називом „Специфичности селекције запослених за дугорочне међународне задатке“.

23.11.2018. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милан Анђелковић браниће мастер рад под називом „Правно-економски аспекти и тенденције примене факторинг посла на међународном плану и у Републици Србији“.

21.11.2018. године у 16.00 часова, у сали за седнице, кандидат Даница Вујановић браниће мастер рад под називом „Значај организационе културе у ефективном управљању знањем и иновацијама у савременим предузећима у информатичком добу“.

19.11.2018. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Мартин Николов браниће мастер рад под називом „Положај дилера хартија од вредности у различитим аранжманима трговине“.

15.11.2018. године у 10.30 часова, у сали за седнице, кандидат Гала Јанковић браниће мастер рад под називом „Портфолио банкарских услуга у функцији задржавања клијената“.

15.11.2018. године у 11.45 часова, у сали за седнице, кандидат Александар Ђелић браниће мастер рад под називом „Улога трговине у развоју саобраћајне инфраструктуре (пример аутопута Коридора 10)“.

13.11.2018. године у 16.00 часова, у сали института, кандидат Сањa Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Идентификовање узрока и могућих решења проблема неефикасности пословања јавних предузећа у Републици Србији“.

13.11.2018. године у 11.30 часова, у сали 6/2, кандидат Мирослав Станојевић браниће мастер рад под називом „Aнализа профитабилности купаца и конкурентско рачуноводство у функцији доношења стратегијских одлука“.

13.11.2018. године у 10.30 часова, у сали института, кандидат Милица Тодић браниће мастер рад под називом „Интегрисани систем мера перформанси као информациони основ за реализацију конкурентских стратегија“.

13.11.2018. године у 09.30 часова, у сали за седнице, кандидат Немања Савић браниће мастер рад под називом „Систем и структура мера перформанси lean пословног система“.

13.11.2018. године у 15.00 часова, у сали за седнице, кандидат Владимир Стојановић браниће мастер рад под називом „Концепт конкурентности земље у друштву знања“.

13.11.2018. године у 16.00 часова, у сали за седнице, кандидат Дино Мекић браниће мастер рад под називом „Технолошке промене у неокласичној и ендогеној теорији економског раста“.

13.11.2018. године у 13.30 часова, у сали института, кандидат Димитрије Костић браниће мастер рад под називом „Туристички потенцијали археолошких локалитета Римске империје у Републици Србији“.

13.11.2018. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Снежана Жујковић браниће мастер рад под називом „Биомаса као обновљив енергетски ресурс“.

13.11.2018. године у 13.00 часова, у сали 5, кандидат Милена Милошевић браниће мастер рад под називом „Периодично финансијско извештавање на примеру Холдинг компаније Тигар Пирот“.

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC