English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Одбране завршних - мастер радова

26.09.2023. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Катарина Павловић браниће мастер рад под називом „Стратегијске основе и циљеви развоја здравственог туризма у бањским дестинацијама Републике Србије“.

18.09.2023. године у 14.00 часова, у сали за седнице, кандидат Ирена Ивковић браниће мастер рад под називом „Маркетинг иновације као извор конкурентске предности предузећа из области фармацеутске индустрије“.

13.07.2023. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Милица Ристић Цакић браниће мастер рад под називом „Показатељи ефикасности пореза на додату вредност“.

13.07.2023. године у 10.30 часова, у сали 8 - рачунарска, кандидат Татјана Максимовић браниће мастер рад под називом „Развој и примена технологије великих података у електронском пословању“.

13.07.2023. године у 09.00 часова, у сали института, кандидат Маријана Анастасов браниће мастер рад под називом „Комуникационе компетенције запослених као фактор ефективног међународног пословног комуницирања“.

12.07.2023. године у 08.30 часова, у сали института, кандидат Милица Петковић браниће мастер рад под називом „Риверсна логистика у функцији развоја циркуларне економије“.

11.07.2023. године у 09.00 часова, у сали института, кандидат Ања Младеновић браниће мастер рад под називом „Комуникација „од уста до уста“ као маркетиншки алат за привлачење нових потрошача“.

11.07.2023. године у 10.00 часова, у сали за седнице, кандидат Кристина Младеновић браниће мастер рад под називом „Значај друштвено одговорног пословања на одрживи развој Републике Србије“.

11.07.2023. године у 11.00 часова, у сали за седнице, кандидат Милица Јовановић Вујатовић браниће мастер рад под називом „Контрола ефикасности стратегије интелектуалног капитала предузећа“.

11.07.2023. године у 12.00 часова, у сали за седнице, кандидат Христина Перић браниће мастер рад под називом „Виртуелна глобална мобилност запослених као алтернатива раду у иностранству“.

10.07.2023. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Милан Банковић браниће мастер рад под називом „Конкуренција учесника на олигополскoм тржишту“.

10.07.2023. године у 11.00 часова, у сали института, кандидат Никола Ђорђевић браниће мастер рад под називом „Анализа туристичког тржишта у Сокобањи“.

10.07.2023. године у 12.00 часова, у сали института, кандидат Никола Тошић браниће мастер рад под називом „Примена концепта Пољопривреда 4.0 у функцији остваривања одрживог развоја сектора пољопривреде“.

27.06.2023. године у 13.00 часова, у сали института, кандидат Полина Петровић браниће мастер рад под називом „Значај анализе кретања броја домаћих и страних туриста за креирање атрактивне туристичке понуде на примеру града Ниша“.

21.06.2023. године у 12.30 часова, у сали 8 - рачунарска, кандидат Невена Јовановић Стојковић браниће мастер рад под називом „Технологија великих података и пословна аналитика“.

Упис

Студентске организације