УПИС НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПРИПРЕМАЊЕ ИСПИТА

Сви кандидати заинтересовани за преузимање бесплатног електронског примерка Приручника за полагање пријемног испита могу послати упит на evidencija@eknfak.ni.ac.rs .

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

  • Китановић Д., Петровић Д. (2018), „Приручник за припрему квалификационог испита из предмета Основи економије“, Економски факултет, Ниш
  • Богдановић Д. и Иванишевић Г. (2006), „Основи економије“ (уџбеник за први разред економске школе)
  • Драгишић Д., Илић Б., Медојевић Б., Павловић М. (2005), „Основи економије“ (уџбеник за други разред економске школе)

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

  • Фигар Н., Милојевић Р. (2015), „Пословна економија, приручник за припрему пријемног испита“, Економски факултет, Ниш

СОЦИОЛОГИЈА

  • Хафнер П. (2015), „Приручник из Социологије за полагање пријемног испита“, Економски факултет, Ниш
  • Митровић М. и Петровић С. (2006) „Социологија“ (уџбеник за трећи разред стручних школа и четврти разред гимназије), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
  • Група аутора, (2011) „Социологија“ (уџбеник за III разред стручних школа и IV разред гимназије), Београд

МАТЕМАТИКА

  • Богдановић С., Милојевић М., Стојковић Н., Поповић Ж. „Збирка задатака из Математике за пријемни испит на Економском факултету у Нишу“, Економски факултет, Ниш, 2015, 5. издање (и сва претходна издања).