English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Рачуноводство

1. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Методологија научног истраживања 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

  1. Управљачко рачуноводство у динамичном окружењу
  2. Финансијско извештавање у условима монетарних промена
  3. Трошкови у пословном одлучивању

 

2. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

    1. Финансијско извештавање о новчаним токовима
    2. Финансијска стратегија корпоративних предузећа
    3. Квантитативне методе у економији
    4. Математичке методе у економији
    5. Теорија предузећа

3. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
2. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 24 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

    1. Информациони системи у економији
    2. Финансијска теорија и политика
    3. Међународни економски и финансијски односи
    4. Глобално банкарство
    5. Право конкуренције ЕУ
    6. Менаџмент јавног сектора
    7. Стратегијски маркетинг
    8. Стратегије производње умрежених предузећа
    9. Макроекономија и макроекономски менаџмент
    10. Стратегије привредног развоја
    11. Транзиција постсоцијалистичких привреда

4. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
2. Објављени рад   5 ЕСПБ бодова
3. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
4. Изборни предмет 8 10 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 16 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

    1. Тржиште финансијских деривата
    2. Микроекономски модели
    3. Глобализација светске економије и национална економија
    4. Менаџмент организационог понашања
    5. Менаџмент ланцима снабдевања
    6. Управљање каријером
    7. Индустријска економија
    8. Стратегија и политика развоја трговине
    9. Аграрна политика ЕУ
    10. Економика јавног избора
    11. Социјална екологија
    12. Географија светске економије

5. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -

6. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад 20 -
2. Израда докторске дисертације   60 ЕСПБ бодова

Преглед остварених ЕСПБ-а

Број индекса:
Упис

Студентске организације

AISEC