English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Сарадници

Ивана Марјановић

Звање: сарадник у настави
Катедра: Катедра за рачуноводство, математику и информатику
Кабинет: MS 7 приземље
Консултације: четвртак 12:00-14:00
е-маил: ivana.veselinovic@eknfak.ni.ac.rs
Телефон: 018 528655
Предмети: ОАС - 4465 Економске функције
ОАС - 4406 Математика
ОАС - 4464 Операциона истраживања
ОАС - 4474 Ревизија
ОАС - 4469 Финансијска и актуарска математика
ОАС - 4402 Финансијско рачуноводство
Упис

Студентске организације