English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2023-09-26 Стратегијске основе и циљеви развоја здравственог туризма у бањским дестинацијама Републике Србије
Кандидат: Катарина Павловић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Соња Јовановић,Ивана Костадиновић
 2023-09-18 Маркетинг иновације као извор конкурентске предности предузећа из области фармацеутске индустрије
Кандидат: Ирена Ивковић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Бојан Крстић
 2023-07-13 Комуникационе компетенције запослених као фактор ефективног међународног пословног комуницирања
Кандидат: Маријана Анастасов
Комисија: Биљана Ђорђевић,Горан Миловановић,Сузана Ђукић
 2023-07-13 Развој и примена технологије великих података у електронском пословању
Кандидат: Татјана Максимовић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић,Ивана Марковић
 2023-07-13 Показатељи ефикасности пореза на додату вредност
Кандидат: Милица Ристић Цакић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Срђан Маринковић
 2023-07-12 Риверсна логистика у функцији развоја циркуларне економије
Кандидат: Милица Петковић
Комисија: Горан Миловановић,Славољуб Миловановић,Марија Радосављевић
 2023-07-11 Значај друштвено одговорног пословања на одрживи развој Републике Србије
Кандидат: Кристина Младеновић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2023-07-11 Контрола ефикасности стратегије интелектуалног капитала предузећа
Кандидат: Милица Јовановић Вујатовић
Комисија: Бојан Крстић,Маја Ивановић-Ђукић,Горан Миловановић
 2023-07-11 Виртуелна глобална мобилност запослених као алтернатива раду у иностранству
Кандидат: Христина Перић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Ивана Симић,Бојан Крстић
 2023-07-11 Комуникација „од уста до уста“ као маркетиншки алат за привлачење нових потрошача
Кандидат: Ања Младеновић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Марија Радосављевић
 2023-07-10 Анализа туристичког тржишта у Сокобањи
Кандидат: Никола Ђорђевић
Комисија: Соња Јовановић,Живорад Глигоријевић,Винко Лепојевић
 2023-07-10 Конкуренција учесника на олигополскoм тржишту
Кандидат: Милан Банковић
Комисија: Бобан Стојановић,Снежана Радукић,Драган Петровић
 2023-07-06 Примена концепта Пољопривреда 4.0 у функцији остваривања одрживог развоја сектора пољопривреде
Кандидат: Никола Тошић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Соња Јовановић,Снежана Радукић
 2023-06-27 Значај анализе кретања броја домаћих и страних туриста за креирање атрактивне туристичке понуде на примеру града Ниша
Кандидат: Полина Петровић
Комисија: Соња Јовановић,Марија Петровић-Ранђеловић,Весна Јанковић-Милић
 2023-06-21 Технологија великих података и пословна аналитика
Кандидат: Невена Јовановић Стојковић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Јовица Станковић,Ивана Марковић
 2023-06-19 Узроци неуспеха запослених у реализацији дугорочних међународних задатака
Кандидат: Горана Целнер Јаковљевић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Горан Миловановић,Бојан Крстић
 2023-06-19 Контрола и анализа фазе формирања, функционисања и развоја кластерске организације на примеру Нишког кластера напредних технологија
Кандидат: Јелена Јовановић
Комисија: Бојан Крстић,Марија Радосављевић,Биљана Ђорђевић
 2023-06-19 Изложеност банкарског сектора финансијским ризицима током пандемије Ковид-19
Кандидат: Љубица Шабић
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Јелена Радојичић
 2023-06-19 Културна интелигенција запослених као основа успешне реализације међународних радних задатака
Кандидат: Сандра Милановић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Горан Миловановић,Марија Радосављевић
 2023-06-15 Тенденције развоја трговине у дигиталној економији
Кандидат: Никола Јеремић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сретен Ћузовић,Огњен Радовић
 2023-06-15 Политика услуга као инструмент трговинског маркетинга
Кандидат: Љубомир Митровић
Комисија: Светлана Соколов-Младеновић,Сретен Ћузовић,Соња Јовановић
 2023-06-14 Изазови пословне етике у међународном окружењу: Пословна култура као медијаторна варијабла
Кандидат: Славица Бојковић Илић
Комисија: Марија Радосављевић,Маја Ивановић-Ђукић,Горан Миловановић
 2023-06-02 Модели комерцијализације знања у иновације у теорији економског развоја
Кандидат: Душан Милићевић
Комисија: Игор Младеновић,Владислав Марјановић,Драган Петровић
 2023-04-27 Анализа монетарних индикатора земаља БРИКС-а
Кандидат: Милана Перић
Комисија: Марина Ђорђевић,Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Мирјана Јемовић
 2023-04-20 Анализа фискалних индикатора Индије
Кандидат: Милица Јовановић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Весна Јанковић-Милић
 2023-04-20 Анализа монетарних агрегата земаља Западног Балкана
Кандидат: Весна Петровић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Весна Јанковић-Милић
 2023-03-16 Управљање кључним купцима
Кандидат: Јана Марковић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Маја Ивановић-Ђукић
 2023-02-24 Еколошки изазови и одрживи развој у XXI веку
Кандидат: Миладин Живановић
Комисија: Игор Младеновић,Владислав Марјановић,Снежана Радукић
 2023-02-23 Физички доказ и услужно окружење као средства конкурисања услужне организације
Кандидат: Јована Стојановић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Соња Јовановић
 2023-02-22 Утицај лидера мишљења на тржишно позиционирање бренда
Кандидат: Тијана Алексић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Драгана Раденковић-Јоцић
 2023-02-21 Примена метода анализе варијансе у маркетинг истраживањима
Кандидат: Андрија Митровић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Сузана Ђукић
 2023-02-20 Статистичка анализа утицаја промотивних активности на развој туризма у региону Јужне и Источне Србије
Кандидат: Александар Антић
Комисија: Весна Јанковић-Милић,Винко Лепојевић,Сузана Ђукић
 2023-02-17 Мерење и контрола перформанси стратегије дигиталног маркетинга
Кандидат: Аница Маринковић
Комисија: Бојан Крстић,Сузана Ђукић,Горан Миловановић
 2023-02-17 Могућности и правци развоја бањског туризма општине Куршумлија
Кандидат: Јован Илић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Соња Јовановић,Ивана Костадиновић
 2023-02-17 Одговорно понашање према друштвеној заједници у предузећима Пиротског управног округа
Кандидат: Катарина Тончић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Бојан Крстић
 2023-02-13 Утицај пандемије Covid 19 на профитабилност банкарског сектора Републике Србије
Кандидат: Марина Величковић
Комисија: Јелена Радојичић,Срђан Маринковић,Марина Ђорђевић
 2023-02-13 Царински систем Републике Србије
Кандидат: Ивана Ристић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Драган Петровић
 2023-02-11 Економска криза изазвана пандемијом КОВИД-19 у земљама Западног Балкана и начини њеног превазилажења
Кандидат: Марија Марковић
Комисија: Владислав Марјановић,Игор Младеновић,Дејан Ђорђевић
 2023-02-11 Управљање односима са корисницима банкарских услуга као средство њиховог задржавања
Кандидат: Илија Стојановић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Јелена Радојичић
 2023-02-10 Ревизија испуњења уговорних обавеза на примеру спортске организације Академски атлетски клуб ,,Ниш” и Града Ниша
Кандидат: Стефан Јовановић
Комисија: Милица Ђорђевић,Љиљана Бонић,Тадија Ђукић
 2023-02-10 Примена регулаторних инструмената у политици заштите животне средине
Кандидат: Тијана Савић
Комисија: Снежана Радукић,Бобан Стојановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2023-02-10 Односи понуде и тражње на тржиштима фактора производње
Кандидат: Петар Ристић
Комисија: Бобан Стојановић,Снежана Радукић,Игор Младеновић
 2023-02-10 Квалитет услуге као средство стварања вредности за потрошаче у услужном сектору
Кандидат: Тијана Цветановић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Марија Радосављевић
 2023-02-09 Утицај пандемије COVID-19 на ценовну стабилност Еврозоне
Кандидат: Милица Вукајловић
Комисија: Јадранка Ђуровић-Тодоровић,Марина Ђорђевић,Срђан Маринковић
 2023-02-09 Значај друштвено одговорног понашања предузећа према запосленима у ИТ сектору за конкурентност
Кандидат: Марие Стојковић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Биљана Ђорђевић,Сузана Стефановић
 2023-01-25 Детерминанте иновационог процеса малих и средњих предузећа
Кандидат: Марко Ђоровић
Комисија: Бојан Крстић,Маја Ивановић-Ђукић,Биљана Ђорђевић
 2023-01-13 Утицај политике конкуренције на финансијску перспективу унутрашњег тржишта Европске уније
Кандидат: Ема Дестани
Комисија: Драгана Раденковић-Јоцић,Тамара Миленковић-Керковић,Иван Марковић
 2023-01-12 Изазови трговине у савременом окружењу с освртом на пандемију Ковид 19
Кандидат: Сандра Жигић
Комисија: Сретен Ћузовић,Светлана Соколов-Младеновић,Владислав Марјановић
Упис

Студентске организације