English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Списак одбрањених мастер радова

датуммастер рад
 2021-02-26 Финансијско извештавање о успешности пословања „FLY LINE“ д.о.о. Ниш
Кандидат: Сунчица Јовић
Комисија: Тадија Ђукић,Милорад Стојилковић,Милица Ђорђевић
 2021-02-19 Улога архитектуре предузећа у дигиталној трансформацији
Кандидат: Јелена Цветковић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Марија Радосављевић
 2021-02-17 Систем квалитета у функцији одрживог развоја прехрамбене индустрије
Кандидат: Немања Миленковић
Комисија: Горица Бошковић,Соња Јовановић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2021-02-12 Туристички потенцијали Пчињског округа
Кандидат: Никола Божић
Комисија: Дејан Ђорђевић,Вукашин Шушић,Владислав Марјановић
 2021-02-11 Значај смера раста за конкурентност предузећа: Анализа стратегијске опције диверзификације
Кандидат: Анђелија Вучуровић
Комисија: Данијела Стошић-Панић,Сузана Стефановић,Сузана Ђукић
 2021-02-11 Стратегијска улога информационих технологија и система у електронском пословању предузећа
Кандидат: Јасна Савић
Комисија: Славољуб Миловановић,Огњен Радовић,Сузана Стефановић,Јовица Станковић
 2021-02-11 Значај тестирања у животном циклусу развоја софтвера
Кандидат: Марко Миљковић
Комисија: Јовица Станковић,Славољуб Миловановић,Огњен Радовић
 2021-02-10 Стратегијски приступ кризном менаџменту предузећа
Кандидат: Јована Филиповић
Комисија: Сузана Стефановић,Данијела Стошић-Панић,Ивана Симић
 2021-02-09 Консолидација банака: процеси трансформације власничке структуре у банкарском сектору
Кандидат: Милош Јанић
Комисија: Јелена Радојичић,Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић
 2021-02-08 Зелено банкарство у функцији одрживог развоја
Кандидат: Анђела Трајковић
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Марија Петровић-Ранђеловић
 2021-02-08 Утицај каматне политике на структуру кредитног портфеља банака
Кандидат: Александра Петровић
Комисија: Срђан Маринковић,Мирјана Јемовић,Јелена Радојичић
 2021-02-06 Примена концепта циркуларне економије у текстилној индустрији
Кандидат: Ненад Савић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Горица Бошковић,Снежана Радукић
 2021-02-05 Улога дигиталне технологије у унапређењу наставног процеса високообразовних институција
Кандидат: Јелена Ломбауер Милановић
Комисија: Марија Радосављевић,Данијела Стошић-Панић,Бојан Крстић,Огњен Радовић
 2021-02-05 Улога услужног сектора у остваривању циљева одрживог развоја
Кандидат: Јована Савић
Комисија: Марија Петровић-Ранђеловић,Соња Јовановић,Снежана Радукић
 2021-02-05 Ревизија правилности пословања Студентског центра Ниш
Кандидат: Небојша Ранђелов
Комисија: Љиљана Бонић,Тадија Ђукић,Милица Ђорђевић
 2021-02-05 Box Score - систем мера перформанси у lean предузећу
Кандидат: Миљана Јовановић
Комисија: Бојана Новићевић Чечевић,Благоје Новићевић,Љиља Антић
 2021-02-05 Улога и значај инвестиционих фондова на финансијским тржиштима земаља Западног Балкана
Кандидат: Сања Радоњић
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Јелена Радојичић
 2021-02-05 Управљање марком у функцији задржавања потрошача
Кандидат: Тамара Петровић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Винко Лепојевић
 2021-02-04 Значај управљања набавком за ефикасност пословања средњих предузећа
Кандидат: Ивана Илић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Сузана Стефановић,Бојан Крстић
 2021-02-04 Процесна оријентација као основа управљања укупним квалитетом у индустрији
Кандидат: Данијела Савић
Комисија: Горица Бошковић,Живорад Глигоријевић,Марија Радосављевић
 2021-02-04 Технике за управљање перформансама односа са стејкхолдерима предузећа
Кандидат: Милена Станојевић
Комисија: Маја Ивановић-Ђукић,Марија Радосављевић,Бојан Крстић
 2021-01-29 Анализа положаја Опто електронске групације из Ниша на тржишту уређаја за ноћно осматрање
Кандидат: Урош Алексић
Комисија: Бобан Стојановић,Биљана Ракић,Снежана Радукић
 2021-01-27 Управљање маркетингом односа са добављачима у функцији повећања иновационе способности предузећа
Кандидат: Стефан Петковић
Комисија: Сузана Ђукић,Горан Миловановић,Сузана Стефановић
 2021-01-25 Утицај пандемије COVID-19 на стабилност финанcијcког сектора
Кандидат: Тамара Јаковљевић
Комисија: Мирјана Јемовић,Срђан Маринковић,Јелена Радојичић
 2021-01-19 Економски и демографски диспаритети у контексту актуелне регионализације Републике Србије
Кандидат: Марко Пејић
Комисија: Живорад Глигоријевић,Владислав Марјановић,Ивана Костадиновић
 2021-01-18 Анализа међузависности привредног раста и загађења животне средине
Кандидат: Димитрије Стаменковић
Комисија: Слободан Цветановић,Игор Младеновић,Снежана Радукић
 2021-01-11 Ефекти глобализације на међународно кретање фактора производње
Кандидат: Љубинка Динић
Комисија: Милош Тодоровић,Иван Марковић,Игор Младеновић
 2021-01-05 Утицај културолошке интелигенције на трансформационo лидерство у међународном окружењу
Кандидат: Тамара Пејчић
Комисија: Биљана Ђорђевић,Ивана Симић,Марија Радосављевић
Упис

Студентске организације